Sunday, 19/05/2024 | 13:20
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân đề nghị xã Xuân Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

Thực hiện Hướng dẫn số 12/HD -MTTQ -BT ngày 16/12/2022 của Ban thường trực ỦY ban MTTQ Việt Nam về việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, hướng dẫn số 73/KH- MTTQ, ngày 23/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Xuân Yên  đã tiến hành  tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả  xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân là để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân đồng thời phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả huyện chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng thời  đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng nông thôn mới, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc công nhận và công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng. Kết quả cụ thể như sau: 


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 2.944

Sự kiện Sự kiện