Tổ chức bộ máy

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC XÃ XUÂN YÊN

TTHọ và tênNăm sinhChức vụSố điện thoại
1Trần Anh Khoa1976Bí thư Đảng ủy0946039009
2Hoàng Xuân Linh1966Phó Bí thư Đảng ủy0963201965
3Phạm Trung Thành1984Chủ tịch UBND0934447688
4Phan Thị Hoàng Hà1972Phó Chủ tịch HĐND0387193909
5Kiều Đình Công1983Phó Chủ tịch UBND0988845696
6Phan Trung Tuyến1987Phó CHủ tịch UBND0988312080
7Võ Sỹ Đàn1962Chủ tịch Hội Cựu chiến binh0945581782
8Phan Thị Huyền1979Chủ tịch Hội LHPN0978144987
9Trần Xuân Thái1982Chủ tịch UBMTTQ xã0976395009
10Trần Ngọc Luân1991Bí thư Đoàn0973806885
11Võ Tá Chung1965CC Văn phòng UBND0934247330
12Phan Thị Thanh Hương1982CC Văn Phòng Thống kê0982282310
13Lê Thị Huê1987CC Văn hóa xã hội0377645312
14Thiều Văn Dũng1986Trưởng Công an0988102122
15Phan Tuấn Tú1977CC Tư pháp Hộ tịch0967237798
16Phan Thành Vinh1991CC Địa chính XD0981033166
17Tràn Thị Thủy Nhung1981CC Kế toán0915072628
18Võ Văn Tùng1982Chỉ huy trưởng Quân sự0943013318
19Nguyễn Thị Lệ Hằng1989CC Văn hóa0869393933
20Phan Thị Nga1992Chủ tịch Hội nông dân 0352009192