Saturday, 15/06/2024 | 14:43
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn nộp hồ sơ qua mạng trên cổng dịch vụ công Quốc gia và trên phần mềm đặc thù riêng của Bộ Giao thông vận tải

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khoá XIX) về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 2454/QĐUBND ngày 04/12/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết TTHC, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC năm 2024 và những năm tiếp theo, đặc biệt là việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, góp phần công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC; Sở Giao thông vận tải khuyến khích và đề nghị:

1. Các đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, đề nghị thực hiện qua Dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC đã được UBND tỉnh ban hành quyết định công bố: - Đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đổi giấy phép lái xe ô tô thực hiện trên Cổng thông tin quốc gia địa chỉ: (https://dichvucong.gov.vn). Liên hệ Đồng chí Nguyễn Vũ Mạnh Hà , điện thoại: 0912.931.984 và đồng chí Trần Nam Long, điện thoại: 0912.539.993 (là các chuyên viên phòng Quản lý vận tải PT&NL) để được hướng dẫn. - Đối với các lĩnh vực: Cấp giấy liên vận Việt Nam - Lào; Việt Nam – Campuchia; cấp phép kinh doanh vận tải; cấp phù hiệu; truy cập vào Cổng Dịch vụ công đặc thù của Bộ GTVT tại địa chỉ: (http://qlvt.mt.gov.vn; http://qlvt1.mt.gov.vn) 

2 - Đối với các lĩnh vực: Cấp giấy phép tập lái; đăng ký xe máy chuyên dùng; truy cập vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: (http://dichvucong.hatinh.gov.vn). Liên hệ Đồng chí Đinh Việt Hà - Chuyên viên trực một cửa (điện thoại: 0912.526.255) để được hướng dẫn. - Đối với các lĩnh vực Cấp phép thi công; quản lý kết cấu hạ tầng truy cập vào Cổng Dịch vụ công của tỉnh tại địa chỉ: (http://dichvucong.hatinh.gov.vn). Liên hệ Đồng chí Nguyễn Văn Lâm - Chuyên viên bộ phận một cửa (điện thoại: 0984.372.605) để được hướng dẫn. 


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 1
Tất cả : 3.872

Sự kiện Sự kiện