Sunday, 19/05/2024 | 13:04
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn quy trình rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Ngày 12/01/2024, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân ban hành Công văn số 182/UBND-CA về việc hướng dẫn quy trình thực hiện chi trả an sinh xã hội. Sau đây là hướng dẫn quy trình rà soát, cập nhật tài khoản thanh toán trong chi trả an sinh xã hội  không dùng tiền mặt trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư:

 

- Bước 1: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phân loại các nguồn dữ liệu ASXH gồm: Bảo trợ xã hội; Người có công; Nghèo cận nghèo; Đối tượng khác để C06 – Bộ Công an chuyển vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đối sánh, làm sạch thông tin đối tượng hưởng chính sách ASXH (Hoàn thành trước ngày 11/1/2024).

- Bước 2: Sau khi đối sánh, rà soát làm sạch dữ liệu ASXH, C06 sẽ tiến hành đẩy dữ liệu AXSH đã được làm sạch vào phân hệ ASXH trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (gọi tắt là phân hệ ASXH) để Công an cấp xã trên toàn quốc có thể truy cập vào phần mềm thống kê, theo dõi và trích xuất danh sách đối tượng hưởng chính sách ASXH trên địa bàn. Thông tin đối tượng ASXH trên phần mềm DC01 mở rộng, cụ thể như sau:

(1) Đối với đối tượng thuộc diện Bảo trợ xã hội và Hộ nghèo/cận nghèo: Danh sách các công dân đã được hệ thống CSDLQG về dân cư xác thực chính xác đã được hiển thị tại phân hệ nêu trên, Công an cơ sở rà soát, làm sạch các thông tin sai và bổ sung các trường thông tin chuyên ngành còn thiếu như loại đối tượng, số tiền trợ cấp, tài khoản ngân hàng được hưởng thụ, ngày bắt đầu, ngày trợ cấp…

(2) Đối với đối tượng thuộc diện Người có công: Các công dân đã được Công an cơ sở nhập trên phân hệ Người có công thuộc phần mềm DC01 mở rộng, Công an cơ sở vào phân hệ Thông tin Bảo trợ xã hội để tìm kiếm và nhập bổ sung, làm sạch các trường thông tin còn thiếu như loại đối tượng, mức tiền hưởng, ngày hưởng, tài khoản ngân hàng,…Đối với các trường hợp chưa có trong phân hệ Người có công, Công an cơ sở phối hợp Sở lao động để xác minh, làm rõ trước khi thu thập.

- Bước 3: Công an cấp xã/CSKV truy cập vào phân hệ ASXH để trích xuất danh sách đối tượng ASXH trên địa bàn mình để tham mưu UBND cấp xã về danh sách ASXH trên hệ thống để chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp xã (trong đó lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và công chức văn hóa - xã hội cấp xã) đến nhà theo địa chỉ cơ quan Công an cung cấp các đối tượng hưởng chính sách ASXH để khảo sát, xác minh thông tin và vận động, tuyên truyền về việc thực hiện chi trả trợ cấp qua tài khoản đến các đối tượng hưởng chính sách ASXH (Hoàn thành ngày 14/01/2024).

Nội dung tuyên truyền về việc chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cụ thể: (1) Là chủ trương của Đảng, chính sách Nhà nước; (2) tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ xã hội một cách thuận lợi, đặc biệt là chi trả không dùng tiền mặt; khẳng định quyền an sinh của người dân với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong công cuộc chuyển đổi số; (3) góp phần vào công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực an sinh xã hội, bảo đảm số tiền chi trả đúng đối tượng, nhanh chóng, hạn chế tình trạng trục lợi, tham nhũng.

- Bước 4: Tổ công tác cấp xã (lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và công chức văn hóa - xã hội cấp xã) đến nhà theo địa chỉ của các đối tượng hưởng chính sách ASXH và sử dụng bộ câu hỏi khảo sát (có tài liệu bộ câu hỏi khảo sát kèm theo) để phân loại các nhóm đối tượng hưởng chính sách ASXH mong muốn được nhận trợ cấp qua tài khoản hay tiền mặt:

(1) Đối với đối tượng đã có tài khoản và đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản: xác nhận lại việc đăng ký nhận tiền qua tài khoản.     

(2) Đối với đối tượng có tài khoản nhưng chưa đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản: vận động đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản (Trường hợp: Đối tượng vẫn chưa có nhu cầu, chưa mong muốn đăng ký nhận trợ cấp qua tài khoản thì lập biên bản ghi rõ lý do và ký xác nhận gồm có Công an xã/CSKV, Công chức văn hóa - xã hội cấp xã, Đối tượng hưởng hưởng chính sách ASXH).

(3) Đối với đối tượng chưa có tài khoản: vận động, tuyên truyền việc mở tài khoản và nhận trợ cấp qua tài khoản, người dân có thể lựa chọn các hình thực nhận trợ cấp như sau: Mobile money; App ngân hàng (Banking); VneID; Tổ chức dịch vụ chi trả.

 Trường hợp người dân có mong muốn ủy quyền cho người khác nhận thay qua hình thức tài khoản hoặc không qua tài khoản thì có thể ỦY QUYỀN (Quy định về ủy quyền tuân thủ theo quy định của pháp luật về ủy quyền. Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (UBND xã giao Công chức Tư pháp hướng dẫn). Sau khi có Giấy ủy quyền, đối tượng chuyển cho công chức văn hóa - xã hội cấp xã để cập nhật vào danh sách tiếp nhận trợ cấp nhận thay (ủy quyền)).

(4) Đối với đối tượng bất khả kháng không đăng ký được tài khoản chi trả an sinh (Người già yếu; không có khả năng đi lại; không có người nhận thay để ủy quyền) sẽ chi trả bằng hình thức qua các Tổ chức dịch vụ chi trả (các Tổ chức dịch vụ chi trả sẽ chi trả tận tay cho người dân và được hưởng chính sách theo quy định của pháp luật đến tận nhà).

Tại bước 4: Hoàn thành trước ngày 19/01/2024.

  • Bước 5: Tổ công tác cấp xã (lực lượng công an cấp xã/CSKV là nòng cốt và công chức văn hóa - xã hội cấp xã) phân loại, lập danh sách các loại đối tượng (có biểu mẫu kèm theo). Hoàn thành trong ngày 19/01/2024.
  • Bước 6: Công an cấp xã/CSKV cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên Ngân hàng vào phân hệ  ASXH; đồng thời chuyển danh sách đối tượng hưởng chính sách ASXH đến Phòng Lao động thương binh - xã hội để chi trả theo quy trình hiện hành. Hoàn thành ngày 19/01/2024.
  • Bước 7: C06 - Bộ Công an trích xuất gửi lại danh sách đổi tượng ASXH sau khi đã được Công an xã/CSKV cập nhật số tài khoản và tên Ngân hàng vào phần mềm VNeID và chuyển cho Bộ Lao động – Thương binh và xã hội để cập nhật, chi trả, quản lý định kỳ hàng tháng.

           Các bước thực hiện trên được Tổ công tác cấp xã  thực hiện thường xuyên để đảm bảo phản ánh chính xác các di biến động của đối tượng.

 


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 2.944

Sự kiện Sự kiện