Sunday, 19/05/2024 | 12:57
Chào mừng các bạn đến với Trang thông tin điện tử xã Xuân Yên
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bản đồ số hộ kinh doanh giải pháp hỗ trợ cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp

Nhằm hỗ trợ tốt hơn cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác thực hiện việc phản hồi thông tin đến cơ quan thuế về công tác quản lý thuế hộ kinh doanh của cơ quan thuế địa phương. Đồng thời, tăng cường sự công khai, minh bạch trong công tác quản lý thuế với sự giám sát của người dân, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, đảm bảo bình đẳng giữa các hộ kinh doanh, giữa các địa phương trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 20/7/2023 Tổng cục Thuế ban hành văn bản số 3026/TCT-DNNCN gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, theo đó, việc triển khai chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh (BĐSHKD) đã được thực hiện từ ngày 01/8/2023 tại 05 Cục Thuế (Hà Nội, Bình Định, Long An, Thanh Hóa, Hòa Bình) và sẽ tiếp tục triển khai với 58 Cục Thuế còn lại đối với việc công khai thông tin lập Bộ thuế khoán hộ kinh doanh của năm 2024; ngày 04/01/2024 Bộ Tài chính ban hành văn bản số 95/BTC-TCT về việc chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh.

      Theo đó, Bản đồ số hộ kinh doanh là tập hợp các thông tin đã được mã hóa và lưu trữ dưới dạng số. Thông tin hiển thị trên chức năng Bản đồ số hộ kinh doanh là các thông tin phải công khai đối với hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 18 và khoản 3 Điều 51 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Điều 13 Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 1/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. BĐSHKD sẽ hiển thị vị trí các hộ kinh doanh (HKD) với các thông tin công khai, như: Mã số thuế, họ tên, bảng hiệu, tên đường, ngành nghề kinh doanh, tình hình sử dụng hóa đơn, doanh thu, mức thuế và thời gian nộp thuế.

 Về lộ trình triển khai BĐSHKD:

Chức năng BĐSHKD được vận hành theo nguyên tắc: 

       - Chức năng BĐSHKD được triển khai trên ứng dụng eTax Mobile để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức khác có thể tra cứu, phản hồi thông tin trên thiết bị thông minh cầm tay mọi lúc, mọi nơi.

     - Chức năng BĐSHKD được cài đặt, quản lý và vận hành tập trung tại Tổng cục Thuế, các thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD được cập nhật tự động, thường xuyên, liên tục từ thông tin do cơ quan thuế đã phê duyệt công khai trên Trang thông tin điện tử của Cục Thuế.

      - Cơ quan thuế địa phương theo chức năng, nhiệm vụ sẽ thực hiện việc rà soát hiệu chỉnh lại thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD (nêu có sai lệch); thực hiện khai thác và xử lý thông tin trên chức năng BĐSHKD (bao gồm cả thông tin quản lý của ngành thuế và thông tin phản hồi từ ngoài ngành Thuế) để phục vụ công tác quản lý thuế hộ kinh doanh theo quy định.

    Việc tra cứu, rà soát và hiệu chỉnh thông tin sai lệch trên chức năng BĐSHKD đồng thời cũng là việc thường xuyên phải thực hiện theo yêu cầu quản lý hộ kinh doanh của từng Cục Thuế.

       + Trường hợp thông tin trên cơ sở dữ liệu TMS là đúng với thực tế nhưng thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD có sai lệch về vị trí do lỗi phát sinh từ việc định vị tự động cúa chức năng BĐSHKD thì cán bộ thuế được phân công thực hiện chức năng BĐSHKD ghim lại vị trí theo đúng với cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng thực tế.

       + Trường hợp thông tin hiển thị trên chức năng BĐSHKD đúng với cơ sở dữ liệu TMS nhưng có sai lệch so với thực tế thì cán bộ thuế được phân công thực hiện việc cập nhật lại thông tin trên ứng dụng TMS theo quy định, thông tin sẽ được hiển thị tự động trên chức năng BĐSHKD, cán bộ thuế được phân công thực hiện việc rà soát lại để phát hiện sai lệch nếu có và tiếp tục xử lý hiệu chỉnh lại thông tin đảm bảo đúng với thông tin tại cơ sở dữ liệu trên ứng dụng TMS và đúng với thực tế.


Liên kết Liên kết

Thống kê trong ngày Thống kê trong ngày

Đang online : 0
Tất cả : 2.944

Sự kiện Sự kiện